Ogłoszenia: 19.04.2020

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: sobota, 18 kwiecień 2020 Drukuj E-mail

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA WIELKANOCNA
19 kwietnia 2020
 

  1. Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa Jezusa zapisane w „Dzienniczku” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”.
  2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas.
  3. W czwartek 23 kwietnia obchodzić będziemy uroczystość św. Wojciecha, głównego Patrona Polski, a w sobotę święto św. Marka Ewangelisty. Św. Marek jest Patronem ks. prof. Marka Tatara, za którego będziemy się modlić na Mszy św. w sobotę o godz. 18.00.
  4. 24 kwietnia, swoje imieniny będzie obchodził p. Grzegorz Tomczyk nasz organista. Zapraszamy na Mszę św. w int. Solenizanta w piątek o godz. 18.00.
  5. Za tydzień, pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, przeżywać będziemy „Niedzielę Biblijną” pod hasłem „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia”. Będzie to jednocześnie inauguracja XII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego.
  6. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów, od jutra zwiększa się liczba wiernych, którzy mogą uczestniczyć w nabożeństwach w kościele. Proporcjonalnie do powierzchni naszej świątyni jednorazowo będzie mogło w niej przebywać 30 osób. To stwarza możliwość, by we Mszy św. uczestniczyli nie tylko zamawiający intencję mszalną, ale wszyscy pragnący w pełny sposób uczestniczyć w Eucharystii. Przychodzącym do kościoła przypominamy o konieczności przestrzegania wymogów służb sanitarnych.
  7. Serdecznie dziękujemy tym, którzy wpłatami osobistymi oraz na konto parafialne wypełniają piąte przykazanie kościelne: Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. Dzięki tym wpłatom możemy choć w części pokrywać bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem parafii. Niech Bóg swoim błogosławieństwem wynagrodzi hojność serca.
  8. Czytajmy prasę katolicką. Dzisiaj w podwójnym numerze Gościa Niedzielnego przeczytamy m.in.: O prawdziwych i fałszywych objawieniach prywatnych oraz poznamy historię osób, które zaufały Bożemu Miłosierdziu.
Odsłony: 684

Czytania na każdy dzień...