Kiedy można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania?

Spowiedź w naszym kościele codziennie pół godziny przed Mszą św. poranną i wieczorną czyli od godz. 6.30 do 7.00 od 17.30 do 18.00.

Informacje Parafialne

Kancelaria

Kategoria: Informacje Parafialne Opublikowano: środa, 19 grudzień 2018

Kancelaria parafialna czynna jest
poniedziałki, środy i piątki 

w godzinach: 16.30 - 17.30.
Intencje Mszy św. można zamawiać
w kancelarii lub w zakrystii po Mszach św.

 

Parafia pw. Chrystusa Nauczyciela
ul. Chałubińskiego 15,
26-600 Radom
woj. mazowieckie
telefon parafialny: 575 - 346 - 200
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Konto bankowe parafii:
Bank PEKAO SA 09 1240 5703 1111 0010 9299 6095

 

 Sakramenty i Sakramentalia

Dokumenty wymagane:

 1. Sakrament Chrztu Świętego:

 • Dowody osobiste rodziców;
 • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
 • Dokument  rodziców chrzestnych zaświadczający możliwości podjęcia tego zadania z parafii zamieszkania;
 • Kwestionariusz zgłoszeniowy otrzymany w kancelarii podczas pierwszego zgłoszenia w celu ustalenia terminu  uroczystości;
 • W celu spisania aktu Chrztu Świętego oraz odbycia katechezy przedchrzcielnej zapraszamy nie wcześniej niż w tygodniu poprzedzającym uroczystość!

2. Sakrament Małżeństwa:

 • Dowody osobiste nupturientów;
 • Zaświadczenia o możliwości zawarcia związku małżeńskiego z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne pół roku od wystawienia);
 • Metryki Chrztu Świętego z zawartą informacją o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania;
 • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (UWAGA!!! zaświadczenia kursów odbywanych podczas katechezy w szkole średniej nie są wystarczające) należy odbyć kurs według nowego programu przygotowującego do małżeństwa, który jest realizowany w dekanacie Radom Południe w parafii pw. Miłosierdzia Bożego, lub w innej parafii).
 • Nupturienci zgłaszają się na co najmniej 3 miesiące przed uroczystością z wyżej wymienionymi dokumentami w celu odbycia rozmowy kanonicznej oraz wystawieniu prośby o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych.

3. Uroczystości pogrzebowe:

 • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;
 • Ewentualnie zaświadczenie od kapelana szpitala o przyjętych przed zgonem sakramentach.

Nowa strona parafialna

Kategoria: Informacje Parafialne Opublikowano: poniedziałek, 17 grudzień 2018

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Witaj na nowej stronie parafii pw. Chrystusa Nauczyciela w Radomiu.

Uwaga!!!
Prosimy o przesłanie materiałów archiwalnych zdjęć, nagrań wideo itd.
na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z góry wielkie Bóg zapłać

Administrator

Kalendarium

Kategoria: Informacje Parafialne Opublikowano: środa, 05 grudzień 2018
 • 1983-10-30 - Ks. bp Edward Materski odprawił Mszę Świętą na Plantach przy ul. Chałubińskiego 15, poświęcił plac i krzyż. Od tego dnia Msze Święte odprawiał codziennie ks. Maciej Pachnik.
 • 1984-01-01 - W kaplicy sprawowane są Msze Święte, chrzty, śluby i pogrzeby.
 • 1995-06-23 - Powitanie ks. Ryszarda Szczęśniaka - nowego proboszcza.
 • 1997-10-19 - Misje Święte  (19 – 25 październik) zakończone koncertem religijnym w wykonaniu Artystów Teatru Wielkiego w Łodzi. Nauki misyjne wygłosił ks. Jerzy Siara
 • 1998-07-05 - Ks. bp Edward Materski poświęcił nową kaplicę
 • 1999-06 - Wizyta ks. bpa Jana Chrapka
 • 2000-04-29 - Uroczyste nawiedzenie Parafii przez figurę Świętej Bożej Rodzicielki
 • 2003-11-16 - Wizytacja kanoniczna ks. bpa Zygmunta Zimowskiego oraz  wmurowanie kamienia węgielnego poświęconego przez papieża Jana Pawła II w mury naszej świątyni.
 • 2004-05-19 - Jubileusz 20-lecia kapłaństwa ks. Ryszarda Szczęśniaka.
 • 2004-11-28 - Ks. bp senior  Edward Materski poświęcił nowy kościół.
 • 2006-04-23 - Ks. bp Zygmunt Zimowski poświęcił nowe organy.
 • 2006-05-04 - Obraz Matki Bożej Częstochowskiej nawiedził Parafię. Msza Św. pod przewodnictwem ks. bpa Adama Odzimka.
 • 2007-06-29 - Recital dyplomowy Grzegorz Tomczyk – organy.
 • 2008-05-25 - Ks. bp Edward Materski poświęcił fronton kościoła.
 • 2009-10-18 - Misje Święte (18 - 23 październik). Misjonarze: ks. kan. Jerzy Siara, ks. prał. Jan Niziołek.
 • 2009-10-25 - Konsekracja kościoła - ks. bp Edward Materski.
 • 2010-11-07 - Wizytacja kanoniczna ks. bpa Henryka Tomasika (7-10 listopada).
 • 2012-07-15 - Pożegnanie ks. kan. Ryszarda Szczęśniaka odchodzącego do parafii w Bielisze.
 • 2013-10-30 - 30 rocznica pierwszej Mszy Świętej –Nabożeństwo 40-godzinne, uroczysta Suma.

Kościół

Kategoria: Informacje Parafialne Opublikowano: środa, 05 grudzień 2018

Budowa Kościoła pw. Chrystusa Nauczyciela

Historia Parafii pw. Chrystusa Nauczyciela

Kategoria: Informacje Parafialne Opublikowano: środa, 21 listopad 2018

Historia naszej wspólnoty parafialnej rozpoczęła się 30 października 1983 roku, kiedy to w miejscu dzisiejszego placu kościelnego ordynariusz diecezji sandomierskiej ks. bp Edward Materski odprawił pierwszą Mszę Świętą. Przez blisko dwa miesiące, do Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, Msze Święte sprawowane były w prowizorycznym pomieszczeniu po warsztacie mechanicznym, stanowiącym część dawnej kaflarni. Jednocześnie trwały intensywne prace budowlane, zmierzające do przystosowania całego istniejącego obiektu dla potrzeb sakralnych, a później katechetycznych i mieszkalnych.

Entuzjazm i zaangażowanie części parafian, którzy głównie w godzinach popołudniowych  wykonywali prace remontowe i budowlane pod przewodnictwem pierwszego proboszcza ks. Macieja Pachnika i pod fachowym nadzorem kierownika budowlanego Jerzego Wojcieszka, doprowadziły do tego, że pierwsza parafialna pasterka odprawiona została już w znacznie większym pomieszczeniu spełniającym funkcje kaplicy. Następnego roku dobudowano dwa dalsze pomieszczenia przeznaczone do nauki religii (która wówczas odbywała się przy kościele) oraz pomieszczenia dla ks. proboszcza.

W takich warunkach Parafia działała do 1999 roku spełniając wszystkie funkcje sakralne i duszpasterskie. Od września 1984 roku przybył do Parafii nowy wikariusz, a z czasem ks. Biskup Ordynariusz skierował do pracy kolejnego wikariusza i w tym trzyosobowym, zmieniającym się składzie Parafia funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W lipcu 1995 roku, decyzją ks. Biskupa Ordynariusza Edwarda Materskiego, do sprawowania funkcji proboszcza parafii powołany został ks. Ryszard Szczęśniak, który od początku podkreślał, że jego życiowym zamiarem jest wybudowanie na miejscu istniejących prowizorek nowej świątyni. Kierując Parafią, jako znacznym już ośrodkiem sakralnym i duszpasterskim, przyjął na siebie dodatkowe obowiązki wynikające z konieczności przygotowania procesu budowlanego związanego ze zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji i dokonania niezbędnych uzgodnień, a następnie rozpoczęciem i kontynuowaniem budowy gmachu świątyni. Pierwszym jednak i najważniejszym warunkiem rozpoczęcia całego procesu przygotowawczego było uregulowanie niezwykle skomplikowanego stanu własnościowego działki, na której miał stanąć budynek kościoła, gdyż tylko 1/3 jej część stanowiła własność parafialną, a pozostałe 2/3 należały do osób prywatnych z niewiadomymi miejscami zamieszkania.

Nabycie tytułu własności działki, uzyskanie ogromnej ilości opinii, ekspertyz, planów i pozwoleń, umożliwiło dopiero rozpoczęcie rzeczowego procesu i faktycznej budowy nowego kościoła. Pierwszą jednak czynnością było wyburzenie murów dotychczasowej pierwszej kaplicy (tzw. starej), po wybudowaniu istniejącego domu parafialnego, w którym na parterze urządzono nową kaplicę i mieszkanie dla proboszcza. Przeniesienie wyposażenia starej kaplicy do nowej trwało jeden dzień. Dzięki temu nie nastąpiła żadna przerwa w sprawowaniu posług religijnych. Poświęcenia placu budowy nowego kościoła dokonał w dniu 16 maja 1999 roku ks. infułat Jerzy Banaśkiewicz, poświęcając wykop pod fundamenty. Następnego dnia przystąpiono do wylewania fundamentów.  Wylane fundamenty poświęcił 30 października 1999 r. ówczesny ordynariusz Diecezji Radomskiej ks. Bp Jan Chrapek. Całość prac budowlanych, a następnie wykończeniowych, prowadzonych wewnątrz świątyni zakończona została uroczystym poświęceniem nowego kościoła dokonanym w dniu 28 listopada 2004r. przez ks. Bpa Seniora Edwarda Materskiego. Uroczystość ta zgromadziła większość parafian, budowniczych, gości i prawie wszystkich pracujących tu księży.

Kalendarium

 • A.D. 1983:
  • 30 października: Bp Edward Materski, biskup radomski odprawił Mszę Świętą na radomskich Plantach przy ul. Chałubińskiego 15, poświęcił plac i krzyż. Od tego dnia Msze Święte odprawiał codziennie ks. Maciej Pachnik.
 • A.D. 1984:
  • 1 stycznia: Mocą dekretu wydanego przez biskupa sandomiersko-radomskiego Edwarda Materskiego utworzono wikariat samodzielny pw. Chrystusa Nauczyciela. W kaplicy sprawowane są Msze Święte, chrzty, śluby i pogrzeby.
 • A.D. 1989:
  • 25 grudnia: Wchodzi w życie dekret biskupa sandomiersko-radomskiego Edwarda Materskiego erygujący nową parafię pw. Chrystusa Nauczyciela.
 • A.D. 1995:
  • 23 czerwca: Powitanie Ks. Ryszarda Szczęśniaka - nowego proboszcza.
 • A.D. 1997:
  • 19 października: Misje Święte  (19 – 25 październik) zakończone koncertem religijnym w wykonaniu Artystów Teatru Wielkiego w Łodzi. Nauki misyjne wygłosił Ks. Jerzy Siara.
 • A.D. 1998:
  • 5 lipca: Nową kaplicę poświęcił Bp Edward Materski, biskup radomski.
 • A.D. 1999:
  • czerwiec: Wizyta Bpa Jana Chrapka, biskupa radomskiego.
 • A.D. 2000:
  • 29 kwietnia: Uroczyste nawiedzenie Parafii przez figurę Świętej Bożej Rodzicielki.
 • A.D. 2003:
  • 16 listopada: Wizytacja kanoniczna Bpa Zygmunta Zimowskiego, biskupa radomskiego oraz  wmurowanie kamienia węgielnego poświęconego przez papieża Jana Pawła II w mury naszej świątyni.
 • A.D.2004:
  • 19 maja: Jubileusz 20-lecia kapłaństwa Ks. Ryszarda Szczęśniaka.
  • 28 listopada: Poświęcenie nowego kościoła, którego dokonał Bp Edward Materski, biskup senior diecezji radomskiej.
 • A.D. 2006:
  • 23 kwietnia: Poświęcenia nowych organów dokonał Bp Zygmunt Zimowski, biskup radomski.
  • 4 maja: Obraz Matki Bożej Częstochowskiej nawiedził Parafię na radomskich plantach. Mszy św. pod przewodniczył Bp Adam Odzimek, biskup pomocniczy diecezji radomskiej.
 • A.D. 2007:
  • 29 czerwca: Recital dyplomowy na organach p. Grzegorza Tomczyka, organisty naszej parafii.
 • A.D. 2008:
  • 25 maja: Poświęcenie frontonu kościoła, którego dokonał Bp Edward Materski, biskup senior diecezji radomskiej.
 • A.D. 2009:
  • 18 - 23 października: Misje Święte. Misjonarze: ks. kan. Jerzy Siara, ks. prał. Jan Niziołek.
  • 25 października: Konsekracji kościoła dokonał Bp Edward Materski, biskup senior diecezji radomskiej.
 • A.D. 2010:
  • 7 - 10 listopada: Wizytacja kanoniczna Bpa Henryka Tomasika, biskupa radomskiego.
 • A.D. 2012:
  • 15 lipca: Pożegnanie Ks. Kan. Ryszarda Szczęśniaka odchodzącego do parafii w Bielisze.
 • A.D. 2013:
  • 30 października: 30 rocznica pierwszej Mszy Świętej –Nabożeństwo 40-godzinne, uroczysta Suma.
 • A.D. 2019:
  • 15 grudnia: Liturgiczne wprowadzenie na nowego proboszcza Ks. Kan. Piotra Jaśkiewicza podczas Mszy Świętej, której przewodniczył Bp Adam Odzimek, biskup pomocniczy senior diecezji radomskiej.
 • A.D. 2020:
  • 25 grudnia: Mszy Świętej Pasterskiej przewodniczył i homilię wygłosił Bp Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej.

Czytania na każdy dzień...