Ogłoszenia: 21.03.2021

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: sobota, 20 marzec 2021

Ogłoszenia duszpasterskie
V Niedziela Wielkiego Postu
21 marca 2021 r.

  1. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce zwłaszcza podczas nabożeństw pasyjnych Drogi krzyżowej i Gorzkich Żali.
  2. Przyszła niedziela to już Niedziela Palmowa. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu. Podczas każdej Mszy Św. będzie obrzęd błogosławieństwa palm.
  3. Grób Pański – w swej symbolicznej wymowie – jest wyrazem wdzięczności Chrystusowi, który umarł dla naszego zbawienia. Kto chciałby przyczynić się do wystroju Grobu Pańskiego, będzie mógł złożyć ofiarę na kwiaty po Mszy Świętej przy wyjściu z kościoła. Za ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
  4. Czytajmy prasę katolicką. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym m.in.: czternaście medytacji – często bardzo osobistych spojrzeń na drogę krzyżową Jezusa – przygotowanych przez znane osoby świeckie i konsekrowane. Polecamy również Gościa Extra – specjalne 100-stronicowe wydanie w całości poświęcone św. Józefowi.
  5. Komunikat Księdza Biskupa Ordynariusza Marka Solarczyka: Moi Drodzy! W dniu 25 marca będziemy przeżywali 29. rocznicę utworzenia naszej diecezji radomskiej. Liturgia tego dnia zachęca nas do rozważenia razem z Maryją tajemnicy Zwiastowania Pańskiego i uświadamia nam wyjątkowe znaczenie przyjęcia powołania, jakie Bóg ofiarowuje człowiekowi. Niech Matka Boża oręduje za nami i wspiera dzieło modlitwy w intencji powołań do szczególnej służby Bogu, jakie chcemy podjąć w naszej diecezji od Uroczystości Zwiastowania Pańskiego do Niedzieli Dobrego Pasterza. Każdego dnia, jedna ze wspólnot podejmie szczególną troskę modlitewną w intencji powołań oraz będzie przewodziła duchowej wspólnocie wszystkich, pragnących włączyć się w to dzieło. Niech ten czas będzie dla każdego z nas okazją do odnowienia powołania ofiarowanego nam przez Boga i przyniesie duchowe umocnienie dla rozeznających i przyjmujących powołanie od Boga w obecnym czasie.
    Wasz biskup Marek
  6. Dzisiejszą niedzielą kończymy rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. prof. Wiesław Przygoda wykładowca na KUL. Serdecznie dziękujemy księdzu profesorowi za przeprowadzenie tegorocznych wielkopostnych ćwiczeń i życzymy darów Ducha Św. w posłudze słowa zarówno na Uniwersytecie jak w naszym Seminarium Duchownym.

Odsłony: 787