Kiedy można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania?

Spowiedź w naszym kościele codziennie pół godziny przed Mszą św. poranną i wieczorną czyli od godz. 6.30 do 7.00 od 17.30 do 18.00.

Ogłoszenia: 3.09.2023

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: sobota, 02 wrzesień 2023 Drukuj E-mail

Ogłoszenia duszpasterskie

XXII Niedziela Zwykła

3 września 2023

1.  Komunikat Księdza Biskupa Ordynariusza:

Moi Drodzy! W dniu 8 września będziemy przeżywali święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jak zawsze jest to dla nas okazja do zawierzenia bogactwa naszego życia i tajemnic naszej wiary Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej, ale także czas refleksji nad darem ludzkiego życia, tak wyjątkowo objawionym poprzez narodziny dziecka. 

Święty Jan Paweł II wielokrotnie apelował o poszanowanie ludzkiego życia od jego poczęcia, aż do naturalnej śmierci. W swojej encyklice Evangelium vitae (Ewangelia życia), ogłoszonej 25 marca 1995 roku potwierdził, że dokument ten ma: „być stanowczym i jednoznacznym potwierdzeniem wartości ludzkiego życia i jego nienaruszalności, a zarazem żarliwym apelem skierowanym w imię Boże do wszystkich i do każdego: szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu ludzkiemu życiu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście (nr 5)!

Tak bardzo potrzeba nam potwierdzenia tej wrażliwości i umocnienia naszej troski o życie, ale przede wszystkim odnowienia ufności wiary i pokornego wołania do Boga o moc Jego błogosławieństwa w pielęgnowaniu Jego darów.

Niech święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny będzie w naszych wspólnotach parafialnych czasem modlitwy dziękczynnej za dar życia, ale także pokornej prośby o umocnienie wszelkich starań zmierzających do poszanowania i godnego życia. Proszę, aby tego dnia po głównej Mszy Świętej było sprawowane nabożeństwo adoracyjne i przez wstawiennictwu Matki Bożej były zawierzone mocy łaski Bożej wszelkie intencje ludzkiego życia.

Wasz Biskup Marek

2. W przyszłą niedzielę, która rozpoczyna Tydzień Wychowania, przeżywać będziemy w naszej parafii odpust ku czci Chrystusa Nauczyciela.  Suma odpustowa z udziałem kapłanów dekanatu i księży Gości sprawowana będzie o godz. 12.00. Kazania odpustowe będzie głosił ks. dr Grzegorz Głąb wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej KUL. Wszystkich Parafian i Gości serdecznie zapraszamy  do wspólnej modlitwy.

3. Co daje odpust parafialny?

Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził. By zyskać odpust zupełny musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię św. oraz odmówić modlitwę w intencjach Ojca świętego. Odpust możemy zyskać dla siebie lub w intencji zmarłych.

4. Jutro, 4 września, rozpocznie się nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży. Podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 8.00 pragniemy wypraszać pomoc Maryi, Stolicy Mądrości, dla uczniów, nauczycieli, katechetów, rodziców i wszystkich zatroskanych o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania o godz. 17.30.

6. Na pierwsze po wakacjach spotkanie wszystkich ministrantów i kandydatów do służby ministranckiej zapraszamy w najbliższą sobotę (9 września) o godz. 10.00.

7. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym szczególnie polecamy artykuły o duchowych potrzebach i oczekiwaniach młodzieży oraz o tym, jak je zaspokajać w duszpasterstwie i na szkolnych lekcjach religii.

8. Członków Żywego Różańca zapraszamy dziś na spotkanie i zmianę tajemnic różańcowych o godz. 17.30.

Odsłony: 330

Czytania na każdy dzień...