Kiedy można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania?

Spowiedź w naszym kościele codziennie pół godziny przed Mszą św. poranną i wieczorną czyli od godz. 6.30 do 7.00 od 17.30 do 18.00.

Ogłoszenia

Ogłoszenia: 12.04.2020

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: sobota, 11 kwiecień 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
WIELKANOC
12 kwietnia 2020
 

 1. Radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem, chociaż w innym stopniu niż to bywało w latach poprzednich. Jak wiemy nietypowe okoliczności wywołane pandemią zmuszają nas do pozostania w domach i świętowania tegorocznych Świąt Wielkanocnych tylko w gronie najbliższych. Nadal bowiem obowiązują ograniczenia co do ilości osób obecnych w świątyni na nabożeństwach. Oby te okoliczności zaowocowały większą tęsknotą i dowartościowaniem daru Eucharystii w naszym życiu.

  Czytaj więcej: Ogłoszenia: 12.04.2020

Ogłoszenia: 05.04.2020

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: sobota, 04 kwiecień 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA PALMOWA 
5 kwietnia 2020
 

 1. Dziś o godz. 17.30 nabożeństwo Gorzkich Żali z ostatnią nauką pasyjną.
  Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, doroczny obchód tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W dobie pandemii, mimo różnych ograniczeń, przeżyjmy ten czas godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w tajemnicę naszego zbawienia przez osobistą modlitwę i czynny udział w bogatej liturgii tego okresu dzięki przekazom telewizyjnym i internetowym. Z naszego kościoła liturgia Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty będzie transmitowana na żywo w internecie o godz. 18.00. Zachęcamy wszystkich, którzy mają dostęp do internetu, by łączyli się modlitewnie z obecnymi w świątyni.

  Czytaj więcej: Ogłoszenia: 05.04.2020

Ogłoszenia: 29.03.2020

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: sobota, 28 marzec 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
29 marca 2020
 

 1. Komunikat Ks. Bp. Ordynariusza: W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz zaleceniami zawartymi we Wskazaniach Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 2020 roku oraz decyzją zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 24 marca 2020 roku – udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej wiernym Diecezji Radomskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie. Dyspensa obowiązuje do odwołania stanu epidemii. Wszystkich, którzy korzystają z dyspensy zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła i uczestnictwa - szczególnie rodzinnego - we Mszy Świętej transmitowanej przez radio, telewizję i internet. Wszystkich Was, Drodzy Siostry i Bracia, proszę o modlitwę w intencji Ojczyzny i Kościoła, władz państwowych i samorządowych, a w szczególny sposób w intencji ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek, pracowników laboratoriów, przychodni i aptek; w intencji salowych, wolontariuszy, pracowników szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszystkich zaangażowanych w leczenie i ochronę naszego życia i zdrowia. Proszę także o modlitwę w intencji chorych i zmarłych z powodu epidemii.
  + Henryk Tomasik
  Biskup Radomski

  Czytaj więcej: Ogłoszenia: 29.03.2020

Ogłoszenia: 22.03.2020 + Komunikat Biskupa Ordynariusza

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: sobota, 21 marzec 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
22 marca 2020

 1. Chrześcijanin z wiarą przyjmuje każde trudne doświadczenie życiowe i stara się o to, aby przeżywać je w łączności z Ofiarą Chrystusa. Pomocą w takim przeżywaniu trudnych sytuacji jest zawsze modlitwa. Zawierzamy nasze trudne sytuacje Miłosiernemu Bogu, który jest wszechmocny i rządzi światem w sobie właściwy sposób. Módlmy się za wstawiennictwem Królowej Polski, św. Józefa Opiekuna Kościoła i naszych świętych Patronów o miłosierdzie dla nas i świata całego oraz o uwolnienie od epidemii.
 2. W środę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a zarazem Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców.

  Czytaj więcej: Ogłoszenia: 22.03.2020 + Komunikat Biskupa Ordynariusza

Ogłoszenia: 15.03.2020

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: sobota, 14 marzec 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 15 marca 2020

 1. W związku z powagą sytuacji społecznej wywołanej koronawirusem i potrzebą roztropnych działań – Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wydała następujące wskazania: Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.
  1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
   1. osobom w podeszłym wieku,
   2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
   3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
   4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
    Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
  2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
   1. przypominamy, ze przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Św. na rękę,
   2. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
   3. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon,
   4. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
   5. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

    Czytaj więcej: Ogłoszenia: 15.03.2020

Czytania na każdy dzień...